content

Marked

PRODUKTBROSJYRE

Ren og tydelig produktpresentasjon, gjerne illustrert med flat/2D bilde på forsiden og et konsist og direkte budskap.

PAPIR
Standard papirkvalitet for en folder på 4 eller 6 sider er 250 g Silk Bestrøket, gjerne mattlaminert på begge sider.
Standard papirkvalitet for stiftet brosyre fra 8 til 24 sider er 170 g Silk Bestrøket. Dersom omslaget ønskes trykket på noe tykkere kvalitet, anbefales 250 g Silk Bestrøket. På brosjyrer med 8 eller flere sider kan utsiden av omslaget med fordel mattlamineres.

TYPOGRAFI
Stor men spinkel typografi i versaler i overskriften på forsiden fremstår i kontrast til den kraftige delelinjen. Fargen på overskriften og streken skal være like og kan enten være en av profilfargene eller følge bilder/illustrasjoner på den aktuelle flaten.

  • Overskrift: Lato Light
  • Brødtekst: Lato Regular med større linjeavstand enn autosettingen, i eksemplene vist her 9 punkt /14.
  • Undertitler står i versaler og følger brødtekst mht avstander, tykkelse og størrelse.

Fontstørrelse og tykkelsen på streken vil variere avhengig av bl a tekstmengde og sideformat.

BAKGRUNNSFARGE
Bakgrunnsfargen kan være enten hvitt, en av profilfargene eller et bilde fra boken, så lenge det ikke går på bekostning av fokuset på produktet.

FOKUS PÅ HJEMMESIDEN
Kortfattet tekst på baksiden med henvisning til hjemmesiden for utfyllende beskrivelse og kjøpsinformasjon.

FILER
Bokfiler og pdf på filserveren:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER