content

Marked

FLYER/PRODUKTARK

Produktarkene skal fokusere på den enkelte bok og det enkelte produkt. De skal også gi basisinformasjon om innhold samt styre leseren til fagbokforlaget.no. 3D brukes for å vise boken som et fysisk objekt.

PAPIR
Standard papirkvalitet for tosidig produktark er 200 g Silk Bestrøket.

TYPOGRAFI
Typografi er beskrevet i manualen nedenfor.

Fontstørrelse og tykkelsen på streken vil variere avhengig av bl a tekstmengde og sideformat.

BAKGRUNNSFARGE
Standard bakgrunnsfarge er 0-0-0-15 (50% FBF grå). Designer kan også bruke foto eller illustrasjoner fra bokomslaget for å gi et mer produktorientert uttrykk. Bildet bør være svart/hvitt med 5-15% gjennomsiktighet og legges direkte på bakgrunnen.

FILER
Eksempler (klar til bruk – maler):
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER\MARKETING EXAMPLES\productsheet\EXAMPLES

Maler:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER\MARKETING EXAMPLES\productsheet\MOCKUPS

Manual:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER\MARKETING EXAMPLES\productsheet\MANUAL