content

Administrativt materiell

KORT TIL HILSEN

Disse kortene benyttes til å legge ved bøker og utsendelser. De finnes i fire ulike varianter og er fordelt rundt på de ulike avdelingskontorene. Forsiden er lik på alle.