content

Grafisk profil

SYMBOL

Symbolet er, i tillegg til å fungere på trykte flater, spesielt utformet med tanke på å skulle fungere optimalt digitalt.

Symbolet er satt sammen av tre ulike deler som har en ferdig definert plassering i forhold til hverandre.

Som symbol skal mellomrom og størrelsesforhold alltid stå slik det er definert.

Størrelsen og plassering av symbolet i logooppsett og på bokrygg skal følge regler for plassering og størrelser. Reglene er definert av markedsavdelingen.

Symbolet kan brukes alene.

Elementene i symbolet kan brukes som dekorelementer i mønster eller som rammer og støtteelement på kampanjeflater. Se eksempel på bruk under DEKOR.

Bruk av grunnelementer som dekor skal godkjennes av markedsavdelingen.