content

Bokomslag

LOGO

Det er utviklet to varianter av logo for Fagbokforlaget til bruk på omslag:
hovedlogoen og en sekundær versjon i stolpeform.

HOVEDLOGO
Fagbokforlagets offisielle logo er en videreføring og modernisering av den opprinnelige logoen. Den gjengis i samme bredde som tidligere på forside og bakside av omslag.

SEKUNDÆR LOGO
I utgangspunktet er det kun hovedlogoen som skal brukes på omslaget. Bruk av sekundærlogo krever godkjenning.

FILER
Filer kan hentes fra filbiblioteket eller direkte fra filserveren:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER