content

Grafisk profil

LOGO

Logoen er en videreføring og modernisering av dagens klassiske logo.

Logoens farge er blå (hovedlogo), svart eller hvit. Det er også utviklet en rikere sort variant (dark black) for 4-farge trykk. Se egen side for fargespesifikasjoner.

Der er også utviklet en sekundær logo til bruk på visse omslag, se egen side i omslagsseksjonen for mer informasjon.

Filer til nedlasting finner du i filbiblioteket


LUFT
Det bør ikke plasseres andre elementer nærmere logoen enn bokstavhøyden i navnetrekket.

LOGO PÅ BOKOMSLAG
Se egen seksjon her.