content

Grafisk profil

FOTOSTIL

Vi ønsker å benytte en egen men allikevel anvendbar fotostil, særlig der det er forlaget som er i fokus, i motsetning til ren produktprofilering.

Vi mottar ofte bilder fra eksterne kilder og må kunne bruke disse i materiellet som blir utarbeidet.

PRIMÆRFOTO
Vi har bruk for en generisk og tidløs fotostil med sort/hvitt som utgangspunkt. Vi mottar foto fra ulike kilder og trenger å benytte en enkel manér som får ulike fotostiler til å passe sammen.

SEKUNDÆRFOTO
Fagbokforlaget vil også trenge en støttestil som kan være mer illustrerende og tidstypisk. Dette gjelder bilder som skal rette seg mot mer spesielle målgrupper. Denne fotostilen kan bære med seg grep fra profilen og endres med trender. Dette er en av de flatene og grepene som kan bidra til en gradvis og sømløs modernisering av profilen over tid. Krever bearbeiding i Photoshop og/eller Illustrator.

BLÅ FOTOSTIL
Fotostilen tar opp i seg Fagbokforlaget blå hovedfarge sammen med den grå bakgrunnsfargen. Den er lett å bruke på ulike bilder og danner en god base for kollasjer. Manual for hvordan denne fotostilen skal tas I bruk finner du her:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER\PHOTO STYLE\FBF_PHOTO-STYLE_2018_MANUAL.pdf

PRIMÆRFOTO

SEKUNDÆRFOTO


BLÅ FOTOSTIL