content

Bokomslag

LOGOFARGE

Logoens farge er blå, svart eller negativ. Dersom blå og sort fungerer like fint, benytter vi blå. Dersom boken inngår i en serie eller verk, bør samme farge benyttes i samtlige komponenter (kan også kombineres med negativ logo, dersom bakgrunnen er mørk). Utover dette står designeren fritt til å velge logofargen som tar seg best ut estetisk på det enkelte omslaget.

Det samme gjelder for opptrykksbøker: dersom det var tidligere brukt blå logo der en sort logo ville passe bedre, kan den endres til sort, gitt at dette kan gjennomføres med alle opptrykksbøker i samme serie, ref teksten over.

Det er også utviklet en rikere sort variant (dark black) for 4-farge trykk. Hovedlogoen kan også preges, enten med blindpreg eller med sølv-/gullfolie. Det skal være god kontrast mellom logo og bakgrunn.

Den negative varianten kan kombineres med enten den blå eller den sorte, f eks med blå logo foran (på lys bakgrunn) og ryggsymbolet i negativ (på mørk bakgrunn). Det er ikke tillatt å kombinere blå og svart logo/ryggsymbol på samme omslag.

FARGESPESIFIKASJONER
CMYK:
Fagbokforlaget blå: CMYK 100, 95, 2, 10
Fagbokforlaget rik svart: CMYK 60, 0, 0, 100

PMS:
Fagbokforlaget blå: PMS 2748

HOVEDLOGO

SEKUNDÆR LOGO

BAKSIDE