content

Bokomslag

HOVEDLOGO
Plassering og størrelse

Logoen har en fast bredde på for- og bakside, nemlig 34 mm. Som tidligere står den sentrert på forsiden, 11 mm fra bunn.
*Se egne spesifikasjoner for størrelsen på symbolet på ryggen.

På baksiden plasseres logoen enten over eller ved siden av EAN-feltet. Nettadressen «www.fagbokforlaget.no» har en fast plassering over EAN-feltet. Når logoen skal stå til venstre for EAN-feltet kan den plasseres fritt horisontalt, gjerne sentrert eller venstrestilt i satsspeilet. Det vertikale oppsettet med logo, nettadresse og EAN-felt foreligger som ferdige filer i de ulike fargene.