content

Grafisk profil

TYPOGRAFI

Hovedfonten til Fagbokforlaget som blir tatt i bruk på alle trykte og digitale flater er LATO.

Ved særlige behov som mail og elektroniske maler som brevark brukes CALIBRI.

Lato fontfamilen er en sans serif font laget av den polske designeren Łukasz Dziedzic i 2010. («Lato» betyr«sommer» på polsk). Fonten ble publisert under Open Font lisens i desember 2010 med støtte fra Google.

Fonten kan lastes ned fra filbiblioteket, latofonts.com eller fra filserveren J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER

PRINT og NETT

Det finnes mange ulike fontsnitt i Latofamilen, her vises de vi tror vil dekke de fleste behov (pluss tilsvarende i kursiv).

LATO HAIRLINE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@

LATO LIGHT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@

LATO REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@

LATO BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@


E-POST / OFFICEMALER

CALIBRI REGULAR
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@

CALIBRI BOLD
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890(!”#$%&/§)@