content

Bakgrunn

Fagbokforlaget ble stiftet i 1992 av Arnstein Bjørke og Arno Vigmostad. Siden den gang har forlaget vært det raskest voksende i Norge. Den nye visuelle identiteten skal bidra til å understreke våre viktigste verdier og synliggjøre merkevaren på en enhetlig måte i alle kanaler.

VÅRE VERDIER

 • Utradisjonelle
 • Fremoverlent
 • Kundeorienterte
 • Effektive/raske


LEDESTJERNER

For at den visuelle identiteten skal ha det ønskede gjennomslag hos våre målgrupper og holde seg over tid er det etablert følgende «ledestjerner» for den visuelle identiteten:

 • Synlig
 • Oppmerksomhetsskapende
 • Tydelig
 • Rent


HVA BETYR DET?

SYNLIG
Med synlig mener vi at det ikke skal være tvil om hvem som er avsender av det vi ønsker å formidle. Logo og andre visuelle virkemidler skal benyttes gjennomgående og i henhold til gjeldende regler for størst mulig gjennomslag og gjenkallelse hos den enkelte i målgruppen. En konsistent bruk av den visuelle identiteten sikrer synligheten og øker merkevareoppmerksomhet og gjenkjennelighet. Identiteten skal gjenspeile en sterk avsender samtidig som produktet spiller hovedrollen.

OPPMERKSOMHETSSKAPENDE
Alle aktiviteter, kampanjer og tiltak som vi gjennomfører må skape oppmerksomhet i målgruppen for at vi skal få det ønskede gjennomslag. Tenk derfor gjennom hver eneste gang: skaper denne aktiviteten, overskriften, kampanjen eller tiltaket oppmerksomhet i målgruppen? Kan vi øke oppmerksomheten ytterligere og hvordan skiller vi oss fra konkurrentene?

TYDELIG
I all kommunikasjon, vær tydelig! Tenk gjennom:

 • Hva er hovedbudskapet?
 • Kommer det tydelig frem?
 • Er det elementer som hindrer hovedbudskapet i å skinne?
 • Prøver du å formidle for mange ting på en gang?
 • Er teksten tydelig? Vil målgruppen forstå det umiddelbart?
 • Er teksten for lang? Bør den skrives om?
 • Er vi tydelige på at det er Fagbokforlaget som er avsender?

RENT
Alt profilmateriell skal holdes så rent som mulig slik at hovedbudskapet og Fagbokforlaget som avsender trer tydelig frem. Den visuelle identiteten legger til rette for dette. Tenk gjennom hva du EGENTLIG trenger av informasjon. Unngå for mye stjerner, bobler, bomber etc. Husk at navet i all kommunikasjon skal være fagbokforlaget.no og ekstra informasjon kan ligge der.