content

Grafisk profil

DESIGNELEMENTER

SOM EN ÅPEN BOK
Fagbokforlagets visuelle identitet bør bestrebe å tydeliggjøre meningen med «som en åpen bok» ved å være tydelig og enkel på alle flater og i all kommunikasjon.

KONSEKVENS FOR UTFORMING
Fagbokforlagets visuelle identitet skal inspirere til grafisk og kreativt løft i alt tilstøtende designarbeid. Dette skal vi oppnå ved hjelp av enkle regler og enkle, formsterke, men kreative funksjonelle grep.

STREK UNDER HOVEDOVERSKRIFT

Et viktig designelement i Fagbokforlagets visuelle profil er en krafig strek i spaltebredden plassert i tiknytning til hovedoverskriten, som vist på denne siden. Tykkelsen på streken vil variere avhengig av sammenhengen men +/– 20% i forhold til størrelsen på tilhørende overskrift vil være typisk. Se eksempler under marked.


DEKOR

Grunnelementene i symbolet kan brukes som designelementer, både negativt som vist her, og i de øvrige profilfargene. Her vises også andre symboler/ikoner, tegnet i samme stil. Med utgangspunkt i dette uttryket oppfordres designere til å komme med forslag til nye elementer som kan legges til i biblioteket.

MØNSTER

Grunnelementene i symbolet kan brukes som designelementer, både negativt som vist her, og i de øvrige profilfargene. Her vises også andre symboler/ikoner, tegnet i samme stil – tanken er å få utviklet et bibliotek med slike elementer som et ressurs til designarbeidet. Med utgangspunkt i dette uttryket oppfordres designere til å komme med forslag til nye elementer som kan legges til i biblioteket.