content

Bokomslag

SEKUNDÆR LOGO
Plassering og størrelse

Stolpelogoen skal kun brukes på forside og kun når hovedlogoen av estetiske eller praktiske årsaker ikke kan benyttes. Den har en fast størrelse og plassering, 12 mm fra ryggen, 11 mm fra bunn. *Se egne spesifikasjoner for størrelsen på symbolet på ryggen.

På baksiden plasseres logoen enten over eller ved siden av EAN-feltet. Nettadressen «www.fagbokforlaget.no» har en fast plassering over EAN-feltet. Når logoen skal stå til venstre for EAN-feltet kan den plasseres fritt horisontalt, gjerne sentrert eller venstrestilt i satsspeilet. Det vertikale oppsettet med logo, nettadresse og EAN-felt foreligger som ferdige filer i de ulike fargene.