content

Marked

HJEMMESIDE - BANNERE

Kommer i to utgaver. Stort banner lages i størrelse 1280 x 720 px. Lite banner lages i størrelse 640 x 720 px.

Ren og tydelig design, gjerne illustrert med flat/2D bilde og et konsist og direkte budskap.

TYPOGRAFI
Stor men spinkel typografi i versaler i overskriften. Fargen på overskriften og, hvis brukt streken skal være like, og kan enten være en av profilfargene eller følge bilder/illustrasjoner på den aktuelle flaten.

  • Overskrift: Lato Light
  • Undertittel: Lato Regular med større linjeavstand enn autosettingen, i eksemplene vist her 45px/60px.

BAKGRUNNSFARGE
Bakgrunnsfargen kan være enten hvitt, en av profilfargene eller en illustrasjon/bilde.

FILER
psd-fil med guider:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER\MARKETING EXAMPLES\website banners