content

Marked

ANNONSER PRINT

TYPOGRAFI
Stor men spinkel typografi i versaler i overskriften på forsiden fremstår i kontrast til den kraftige delelinjen. Fargen på overskriften og streken skal være like og kan enten være en av profilfargene eller følge bilder/illustrasjoner på den aktuelle flaten.

  • Overskrift: Lato Light
  • Brødtekst: Lato Regular med større linjeavstand enn autosettingen, i eksemplene vist her 9 punkt /14.
  • Undertitler står i versaler og følger brødtekst mht avstander, tykkelse og størrelse.

Fontstørrelse og tykkelsen på streken vil variere avhengig av bl a tekstmengde og sideformat.

BAKGRUNNSFARGE
Bakgrunnsfargen kan være enten hvitt, en av profilfargene eller et bilde fra boken, så lenge det ikke går på bekostning av fokuset på produktet.

TEKST
Kortfattet tekst med henvisning til hjemmesiden for utfyllende beskrivelse og kjøpsinformasjon. Eksemplene til høyre med nye juridiske utgivelser viser to alternative løsninger, det ene med større omslagsbilder og minimalt med tekst, det andre med en konsis tekst om hver av bøkene.

FILER
Bokfiler og pdf på filserveren:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER