content

Marked

ROLL-UP

ROLL-UP FAGBOKFORLAGET
Roll up i Fagbokforlagets profil administreres av salg-marked. Ta kontakt med markedskonsulent når de skal benyttes. Vi har et begrenset antall så de må leveres tilbake raskt.

ROLL-UP PRODUKT
Disse skal designes slik som vist på med eksempelet Intertekst. Det enkelte produkt og Fagbokforlaget som avsender skal komme tydelig frem.
Bilder av/fra boken kan benyttes som bakgrunnsbilde, med og uten fargeoverlegg.

TYPOGRAFI
  • Overskrift: Lato Light
  • Brødtekst: Lato Regular med større linjeavstand enn autosettingen, i eksemplene vist her 9 punkt /14.
  • Undertitler står i versaler og følger brødtekst mht avstander, tykkelse og størrelse.

BAKGRUNNSFARGE
Bakgrunnsfargen kan være enten hvitt, en av profilfargene eller et bilde fra boken, så lenge det ikke går på bekostning av fokuset på produktet.

FORMAT
Standard format for plott i Kanalveien er 60x195 cm.

FILER
Bokfiler og pdf på filserveren:
J:\5 FELLES mark\LOGO\Fagbokforlaget 2016\FILER