content

Oppdateringer

En visuell identitet vil alltid være i utvikling slik at den ikke blir statisk. Samtidig må vi forholde oss til de retningslinjer som er gitt for at merkevaren skal fremstå enhetlig. Alle innspill og ønsker om forandring må sendes til salgs- og markedssjef.

ENDRINGSLOG
Hovedendringer i retningslinjene er logført i tabellen under.

DATO ENDRINGSBESKRIVELSE ANSVARLIG
LMA