content

Grafisk profil

LAYOUT

Fagbokforlagets grafiske profil danner grunnlaget for det visuelle uttrykket ved presentasjon av våre produkter og tjenester. Vi oppnår et felles løft ved å tydeliggjøre Fagbokforlaget som avsender ved all profilering og presentasjon.

Stikkord for layout og design av presentasjonsmateriell finner vi i våre ledestjerner:

  • Synlig
  • Oppmerksomhetsskapende
  • Tydelig
  • Rent


EKSEMPEL, «LANDSKAP OG NATUR»

  • Stor men spinkel typografi i versaler i overskriften fremstår i kontrast til den kraftige delelinjen. Fargen på overskriften og streken skal være like og kan enten være en av profilfargene eller følge bilder/illustrasjoner på den aktuelle flaten.
  • Undertitler står i versaler og følger brødtekst mht avstander, tykkelse og størrelse.
  • Brødtekst med større linjeavstand enn autosettingen.


Fontstørrelse og tykkelsen på streken vil variere avhengig av bl a tekstmengde og sideformat men streken vil typisk ha en tykkelse tilsvarende +/– 20% i forhold til størrelsen på tilhørende overskrift. I eksemplene med hvit bakgrunn vist her er spesifikasjonene som følgende:

  • Overskrift: Lato Light 31 punkt / auto
  • Strek: 37 punkt
  • Brødtekst: Lato Regular 9 punkt /14


Se under marked for flere eksempler.