content

Tittelside

Farger:
  • Blå logo på omslaget: blå, sort eller negativ logo på tittelsiden
  • Sort logo på omslaget: sort eller negativ logo på tittelsiden
  • Negativ logo på omslaget: blå, sort eller negativ logo på tittelsiden

Plassering:
Logoen midtstilles horisontalt. Den vertikale plasseringen tilpasses bokens/tittelsiden design men vil typisk stå på eller innenfor satsspeilet.